Меню
Затвори

Детето в мен
Открий истината за своето детство и как влияе върху живота ти на възрастен.
Този процес от 10 индивидуални сесии е покана за дълбоко гмуркане в миналото.

Ще изследваме всички неща, които сме преживели в детството си,
през първите 10 години от живота си. Това е процес -Бунт срещу всичко, което е фалшиво
и наложено върху нас и завръщане към естествената ни природа.

Това е покана за помирение с миналото и възможност
да посрещнем живота с нови очи и свежо сърце.

                                     


Стъпка по стъпка ще се върнем във времето,
ще изследваме какво сме получили от семейната среда като емоционален багаж,
обусловености, какви маски и роли сме развили,
надявайки се че ще бъдем видяни,
приети и обичани.

В защитено пространство човек  може  да почувства какво е трябвало
да подтисне като дете
и какво има нужда да бъде изразено и довършено.

Какво е “Вътрешното дете”?

Макар вече да сме възрастни хора, във всеки един от нас живее малкото вътрешно дете
или образът, който носим за себе си като дете.

Този образ пази първите болезнени спомени
и неизразени емоции,
както и целият ни естествен потенциал, качества и ресурси.

        

 

Ползи от програмата:
 

В срещите с това дете, което сме били, ще разгледаме
как се е формирала нашата личност, какви обусловености сме получили
и какви е трябвало да станем, за да се приспособим в семейната среда.
 
 
Ще освободим стари, блокирани емоции,
като докоснем онези болезнени места, от които като възрастни
продължаваме да реагираме.

Преминаването през този процес ни дава възможност
да действаме от “тук и сега”, а не от миналите травми и преживявания.
 

Срещата с детето, което носим в себе си е напомняне за
нашите същностни качества - естествената ни интелигентност, красота,
креативност, смелост,  радост и чувственост. 


Възможност сами да идентифицираме и отговаряме на нуждите си

Усещане за безопасност и собствени граници


Енергия за живот


Дълбока свързаност със себе си и околните
Разбиране и приемане за по-дълбоката любов към семейството
 
Процеса включва различни подходи: регресия, медитация, работа с дъха, гещалт, визуализации, творчество, водене на дневник.
 
Изпрати запитване тук